آموزش

IHC Training Center

مرکز آموزش شرکت هلیکوپتری ایران تنها مرکز آموزش  مجاز غیر نظامی در ایران با بهره مندی از کادر آموزشی مجرب و دارای مجوز مرکز آموزش ATO و MTOEاز سازمان هواپیمائی کشوری و هلیکوپترهای پیشرفته آموزشی و به روز و ایمن رابینسون ۴۴ ،آمادگی لازم جهت ارائه آموزش های مختلف پروازی و فنی  به شرکتهای هلیکوپتری موجود در کشور و منطقه و همچنین علاقه مندان ورود  به این صنعت در کشور به شرح ذیل را دارد.

 

 

 

دوره آموزش خلبان شخصی هلیکوپتر PPL

این دوره آموزشی شامل آموزش های تئوری (۲۵۰ ساعت) و آموزشهای عملی پروازی (۴۵ ساعت) و مدت دوره حداقل ۶ماه میباشد.

 

 

دوره آموزش خلبانی بازرگانی هلیکوپتر CPL

این دوره شامل (۳۵۰ ساعت) آموزش های تئوری و (۱۴۵ ساعت) آموزش های عملی پروازی است. مدت دوره حداقل ۱۲ ماه می باشد.

 

 

دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی بازرگانی هواپیما به هلیکوپتر Conversion CPL (A) to (H)

دوره شامل (۱۸۰ ساعت) آموزش های تئوری و (۷۵ ساعت) آموزش های عملی پروازی است. مدت دوره حداقل ۱۰ ماه می باشد

 

 

دوره های آموزش تایپ (عملیاتی و فنی)  بر روی هلیکوپترهای

(Bell 205-212-412)-AS 350 B2-B3 (Ecureuil)-SA 316B (Alloutte 3)-SA 315(Lama)-R44(R2)

 

دوره های عمومی مرتبط با خلبانی و فنی

خلبانی : (SMS – CRM – AFI – Method Of Instruction – LP4-DG)

فنی : (Human factor – MOE – Part M – CAME – Part 145 – Aviation Legislation)

 

 

اجرای دوره HLO(Helicopter Landing Officer) سکوهای دریائی توسط اساتید منتخب سازمان هواپیمائی کشوری جهت شرکتهای نفتی و گازی و حفاری فعال در حوزه دریائی کشور