آموزش

IHC Training Center

مرکز آموزش شرکت هلیکوپتری ایران تنها مرکز آموزش  مجاز غیر نظامی در ایران با بهره مندی از کادر آموزشی مجرب و دارای مجوز مرکز آموزش ATO و MTOEاز سازمان هواپیمائی کشوری و هلیکوپترهای پیشرفته آموزشی و به روز و ایمن رابینسون ۴۴ ،آمادگی لازم جهت ارائه آموزش های مختلف پروازی و فنی  به شرکتهای هلیکوپتری موجود در کشور و منطقه و همچنین علاقه مندان ورود  به این صنعت در کشور به شرح ذیل را دارد.

 

 

 

دوره های آموزشی که در مرکز آموزش شرکت هلیکوپتری ایران آموزش داده می شود به شرح ذیل می باشد:

 

دوره خلبانی

الف) دوره آموزش خلبانی شخصی هلیکوپتر         ( Private Pilot License) PPL-H

 ب)  دوره آموزش خلبانی بازگانی هلیکوپتر (Commercial Pilot License) CPL-H          

 ج)  دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی هواپیما به گواهینامه خلبانی هلیکوپتر   Conversion CPL-A to CPL-H

 

دوره های آموزش تایپ عملیاتی و فنی

 

 این دوره ها بر روی تایپ های مختلف به شرح ذیل می باشد.

 

Bell 412-212-205

(AS 350 B2-B3 (Ecureuil

(SA 316B (Alouette III

(SA 315B  (Lama

(R44 (Robinson R II

BK 117 B2

 

آموزش دوره های عمومی

    الف) خلبانی:

(Language Proficiency Requirement (LPR

SMS – CRM – AFI – Method of Instruction (MOI) – HLO

  ب) فنی:

Human Factor – MOE- Part M- Part 145- CAME- Aviation Legislation

شرایط عمومی دانشجویان خلبانی

۱- دارا بودن حداقل ۲۰ سال

۲- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

۳- داشتن کارت پایان خدمت غیرپزشکی برای آقایان

۴- داشتن تاییدیه پزشکی از سازمان هواپیمایی کشوری

 

     دوره آموزشی خلبانی       (Private Pilot License) PPL-H

          این گواهینامه اولین گام در دستیابی به داشتن مجوز جهت پرواز با هلیکوپتر شخصی بوده و مخصوص علاقمندانی می باشد که آرزوی پرواز را در سر دارند.

 

 

سرفصل ها و مدت آموزش خلبانی PPL-H

       1- آموزش تئوری بمدت ۲۵۰ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد:

مدت دوره (ساعت) نام دوره
۲۵ Air Law
۳۵ Aircraft General Knowledge
۳۵ Flight Performance and Planning
۲۰ Flight Performance and Planning
۳۲ Meteorology
۵۵ Navigation
۱۸ Operational Procedures
۲۰ Principles of Flight
۱۰ Communications

 

 

 

۲- آموزش تئوری تایپ  ]لیکوپتر رابینسوم ۴۴ به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۴۵ ساعت

۴- مدت زمان آموزش حداکثر ۱۲ ماه می باشد

 

دوره آموزش خلبانی بازرگانی هلیکوپتر CPL

دارنده این نوع گواهینامه می تواند به عنوان خلبان جذب شرکتهای تجاری و بازرگانی گردیده و این حرفه را به عنواغن شغل انتخاب نماید

سرفصل ها  و مدت آموزش خلبانی CPL-H

 1- آموزش تئوری ۳۵۰ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل  می باشد

 

مدت دوره (ساعت) نام دوره
۵۰ Air Law
۴۵ Aircraft General Knowledge
۴۵ Flight Performance and Planning
۳۰ Flight Performance and Planning
۴۵ Meteorology
۵۰ Navigation
۴۵ Operational Procedures
۲۰ Principles of Flight
۲۰ Communications

 

 

۲- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون ۴۴                         به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴                             به مدت ۱۳۵ ساعت

۴- مدت آموزش حداکثر ۲۴ ماه پیش بینی می گردد.

 

 

 دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی بازرگانی هواپیما به هلیکوپتر Conversion CPL (A) to (H)

این دوره آموزش مخصوص خلبانانی می باشد که گواهینامه خلبانی هواپیمای خود را دریافت و تمایل به پرواز با هلیکوپتر را دارند ، لذا باید در این دوره آموزش شرکت  نموده تا بتوانند گواهینامه خود را تبدیل نمایند

 

سر فصل ها و مدت آموزش تبدیل گواهینامه هواپیما به هلیکوپتر

۱- آموزش تئوری به مدت ۲۱۰ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد :

 

 

مدت دوره (ساعت) نام دوره
۱۵ Air Law
۴۰ Aircraft General Knowledge
۳۵ Flight Performance and Planning
۲۰ Flight Performance and Planning
۱۰ Meteorology
۵۰ Navigation
۱۰ Operational Procedures
۲۰ Principles of Flight
۱۰ Communications


 

 2- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون ۴۴                       به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴                          به مدت  75 ساعت

۴- مدت زمان آموزش حداکثر ۱۸ ماه می باشد.

 

 

 

 

دوره های آموزش تایپ عملیاتی و فنی

 

آموزش تایپ عملیاتی:

    این دوره مخصوص خلبانی می باشد که تمایل به گرفتن تایپ جدید را دارند و یا از طرف شرکتی که در آن مشغول به کار می باشند بر اساس نیاز عملیاتی باید تایپ جدید اخذ  نمایند.

 

مدت زمان آموزش تئوری و پروازی به منظور اخذ تایپ های مختلف به شرح ذیل می باشد:

 

مدت زمان پرواز (ساعت) مدت زمان تئوری (ساعت) تایپ
۸ ۶۰ BELL 412
۸ ۶۰ BELL 212
۸ ۵۵ BELL 205
۵ ۵۵ ECUREUIL B2
۵ ۵۵ ECUREUIL B3
۵ ۵۵ ALOUETTE III 
۵ ۵۵ LAMA
۵ ۴۰ ROBINSON
۸ ۶۶ BK117B2

     

آموزش تایپ فنی:

این دوره مخصوص افرادی است که دارای گواهینامه B1  و یا B2 بوده و همچنین دارای سابقه کاری مربوطه می باشند

 

 

 

 

  دوره های آموزش تایپ فنی و ساعات آن به شرح ذیل می باشد

مجموع

عملی

 

تئوری

 

Limitation

License Category

Class

۲۱۰

۵۴

۱۵۶

Eurocopter SA316B/SA316C

(Turbomeca Artouste)

T1

B1

Tape

۲۰۹

۵۴

۱۵۵

Eurocopter SA315B(Turbomeca Artouste)

۲۰۸

۵۴

۱۵۸

Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel1)

۲۱۴

۵۶

۱۵۸

Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel2)

۲۳۲

۵۳

۱۷۹

Agusta

AB204,AB205/Bell204,205(Honeywell T53)

۲۶۳

۶۳

۲۰۰

Bell212/ Agusta AB212(PWC PT6)

۲۶۳

۶۳

۲۰۰

Bell212/ Agusta AB412(PWC PT6)

۱۶۰

۴۰

۱۲۰

Robinson R44 Series(Lycoming)

۹۰

۲۰

۷۰

Eurocopter SA316B/SA316 C

(Turbomeca Artouste)

T2

B2

۹۰

۲۰

۷۰

Eurocopter SA315B(turbomeca Artouste)

۹۶

۲۰

۷۶

Eurocopter SA350(turbomeca Arriel1)

۹۷

۲۱

۷۶

Eurocopter SA350(turbomeca Arriel2)

۱۲۵

۲۵

۱۰۰

Agusta

AB204,AB205/Bell204,205(Honeywell T53)

۱۳۰

۳۰

۱۰۰

Bell212/ Agusta AB212(PWC PT6)

۱۳۰

۳۰

۱۰۰

Bell212/ Agusta AB412(PWC PT6)

۱۲۲

۳۲

۹۰

Robinson R44 Series(Lycoming)

۹۷

۲۵

۷۲

Turbomeca Artouste

T3

B1

Power Plant

۹۵

۲۳

۷۲

Turbomeca Arriel1 Series

۱۰۳

۲۷

۷۶

Turbomeca Arriel2 Series

۱۱۵

۲۵

۹۰

Honeywell T53

۱۱۰

۲۰

۹۰

PWC PT6

۴۴

۱۰

۳۴

Robinson R44 Series(Lycoming)

 

 

دوره های آموزشی عمومی

الف) خلبانی

مدت زمان آموزش دوره های عمومی خلبانی به شرح ذیل می باشد :

 

۴۰ ساعت

LPR

۳۰ ساعت

SMS

۱۸ ساعت

CRM

۶۰ ساعت

MOI

۶۵ ساعت

AFI

 

 

 

 

ب) فنی مهندسی 

مدت زمان آموزش دوره های عمومی فنی  به شرح ذیل می باشد:

 

۱۸ ساعت

Human Factors

۱۸ ساعت

Part M

۶ ساعت

CAME

۶ ساعت

Part 145

۶ ساعت

MOE

 

 

 دوره آموزش  HLO(Helicopter Landing Officer)

در این دوره افرادی که بر روی سکو های نفتی فعالیت دارند با نحوه نزدیک و دور شدن و همچنین سوار و پیاده شدن به هلیکوپتر را آموزش می بینند