آگهی برگزاری آزمون تخصصی جهت استخدام انبار داری

اسامی متقاضیان  مشروح ذیل ضروریست تا رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در محل سایت شرکت هلیکوپتری ایران واقع در شیراز فرودگاه شهید دستغیب جهت شرکت در آزمون تخصصی حضور بهم رسانند.

یادآوری:

 1. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) الزامی است.
 2. هر گونه تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون پذیرفته نخواهد بود و امکان تکرار آن غیر قابل پذیرش میباشد.
 3. نتایج آزمون ظرف حداکثر ۵ روز کاری متعاقبا در سایت رسمی شرکت اعلام خواهد شد.

 

 1. محمد سیاهی
 2. وحید عابدینی
 3. آرمان جوکار
 4. رامین کاظمی
 5. احمد رضا نیک اختر
 6. آیت اله رحمت زاده
 7. پیمان رنجبر
 8. مهدی رنجبر
 9. میلاد شجاع تیتکانلو
 10. مجتبی باقری
 11. رضا محمدی
 12. عبدالرضا محمدی
 13. وحید میرزازاده
 14. محمد دهقان