آگهی برگزاری دوره های آموزشی دیسپچ

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم و علاقه مند به شرکت در دوره های آموزشی دوره های دیسپچری می رساند:

از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دوره های آموزش دیسپچ در ساختمان آموزش شرکت هلیکوپتری ایران برگزار خواهد شد.

کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   ۰۲۱۸۸۳۲۹۷۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند .