آگهی برگزاری دوره های آموزشی دیسپچ

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند از تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۸ دوره های آموزش دیسپچ در ساختمان آموزش شرکت هلیکوپتری ایران برگزار خواهد شد.

کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره              ۰۲۱۸۸۳۲۹۷۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند . ب/۹۸