لیست و تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان فنی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل سكونت

تاریخ و ساعت مصاحبه

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱

احمد انجمنی

محّمد

تهران

ساعت ۹:۰۰

۲

علی کلانی زاده

عبدالرسول

اهواز

ساعت ۹:۰۰

۳

امیر حسین دانایی فر

فرهاد

تهران

ساعت ۹:۰۰

۴

حسن صمصامی

محّمد

تهران

ساعت ۱۰:۰۰

۵

سعید قربانی

محّمد علی

قم

ساعت ۱۰:۰۰

۶

محمد کلانتری راد

حبیب اللّه

تهران

ساعت ۱۰:۰۰

۷

رامین شاه نظری

مصطفی

اصفهان

ساعت ۱۱:۰۰

۸

سید حسین بشارتی

احمد

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۹

امید بسکا بادی

غلام حسین

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۱۰

عباس     حز باوی

جبار

ساعت ۱۲:۰۰

۱۱

علی افتخاری فرهاد لو

حسن

تهران

ساعت ۱۲:۰۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل سكونت

تاریخ و ساعت مصاحبه

۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۱۲

امیر نصیریان

محمد

تهران

ساعت ۹:۰۰

۱۳

آرمان خیر الهی

افشار

تهران

ساعت ۹:۰۰

۱۴

اسماعیل احمدی

موسی

کرج

ساعت ۹:۰۰

۱۵

همایون فتاحی اندبیلی

اکبر

گیلان

ساعت ۱۰:۰۰

۱۶

هوشنگ سمغانی نژاد

علیرضا

شیراز

ساعت ۱۰:۰۰

۱۷

مهرداد عبادی

جعفر

تهران

ساعت ۱۰:۰۰

۱۸

مهرداد صدیقی

بیژن

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۱۹

مجتبی صادقی

غلامعلی

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۲۰

مصطفی ابراهیمی

اکبر

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۲۱

سیدمحمد شهاب موسوی زاده

مجید

تهران

ساعت ۱۲:۰۰

۲۲

سینا زندیه

مسعود

تهران

ساعت ۱۲:۰۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل سكونت

تاریخ و ساعت مصاحبه

۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۲۳

امید ساسولی

احسان الله

سیستان و بلوچستان

ساعت ۹:۰۰

۲۴

امین واحد

جواد

تهران

ساعت ۹:۰۰

۲۵

حبیب ولایتی پاکرو

سید حمزه

همدان

ساعت ۹:۰۰

۲۶

پدرام تهرانی مقدم

مصطفی

تهران

ساعت ۱۰:۰۰

۲۷

سعید جعفری

نادر

شیراز

ساعت ۱۰:۰۰

۲۸

نیما صفار زاده

امید علی

شیراز

ساعت ۱۰:۰۰

۲۹

شهاب سعیدی

یوسف

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۳۰

محمد مقیمی بلداجی

رمضان

اهواز

ساعت ۱۱:۰۰

۳۱

مهدی میثاقی

یوسف

تهران

ساعت ۱۱:۰۰

۳۲

مهران عبادی

جعفر

تهران

ساعت ۱۲:۰۰

۳۳

علی واحد

محمد مهدی

تهران

ساعت ۱۲:۰۰

 

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۷۳۷۸۷۴