اخبار

تقدیر وزیرمحترم بهداشت از مدیرعامل محترم شرکت هلیکوپتری ایران به پاس خدمات ارزشمند و فعالیت های تحسین برانگیز پرسنل شرکت در اورژانس هوایی کشور

 

افتتاح پروژه ژئوفیزیک هوایی در مجتمع فنی عملیاتی شهید صداقت

 با حضور معاونت وزیر صنعت معدن تجارت و ریاست سازمان زمین شناسی سرکار خانم دکتر لک، معاونین و مسئولین سازمان زمین شناسی و نیز مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای کاپیتان شاهپوری، معاونت محترم عملیات و ریاست و پرسنل تلاشگر مجتمع فنی عملیاتی شهید صداقت  پروژه بزرگ برداشت های داده های زمین شناسی (ژئوفیزیک هوائی) در منطقه استان مرکزی و البرز و تهران آغاز گردید .

 در حاشیه مراسم قرارداد استفاده از یک  فروند دیگر از هلی کوپترهای اکوریل B3   در منطقه خراسان شمالی که بزودی آغاز خواهد شد نیز بین سازمان زمین شناسی و شرکت هلیکوپتری ایران منعقد گردید. بدین ترتیب دومین فروند از هلی کوپتر های اکوریل B3 نیز بزودی در عملیات منحصر بفرد ژئوفیزیک هوایی در استان خراسان شمالی  به فعالیت پروازی خواهد پرداخت. 

در این مراسم سرکارخانم دکتر لک و مهندس اسماعیلی مدیر محترم ژئوفیزیک هوایی و کاپیتان شاهپوری به سخنرانی پرداخته و درخاتمه میهمانان و مدعوین ضمن بازدید از آشیانه ها ، شاپ ها و قسمت های مختلف مجتمع از نزدیک با فعالیت های ارزنده شرکت آشنا شده و از تلاشهای ریاست و پرسنل محترم مجتمع تقدیر بعمل آمد .