اعلام نتیجه آزمون ورودی انبار

 

اعلام نتیجه آزمون ورودی انبار

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی به تعداد ۲ برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب بالاترین امتیاز از ۱۰۰ نمره

 

ردیف نام و نام خانوادگی نتیجه آزمون ساعت حضور جلسه مصاحبه محل حضور
۱ احمد رضا نیک اختر قبول ۱۴:۳۰ تهران –دفتر فنی
۲ آیت اله رحمت زاده قبول ۱۴:۳۰ تهران –دفتر فنی
۳ آرمان جوکار قبول ۱۵:۰۰ تهران –دفتر فنی
۴ محمد سیاهی قبول ۱۵:۰۰ تهران –دفتر فنی

 

از اسامی پذیرفته شده در مرحله اول دعوت می شود تا جهت حضور در آزمون مصاحبه حضوری علمی –تخصصی راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ به محل واحد فنی مستقر در دفتر مرکزی شرکت –در تهران حضور بهم رسانند.

* بدیهی است هرگونه تاخیر و یا غیبت از حضور  در ساعت و زمان مصاحبه پذیرفته نبوده و بمنزله مردودی در مرحله مصاحبه و گزینش تلقی می گردد.