نتیجه مصاحبه تخصصی متقاضیان استخدام انبارداری

ردیف متقاضیان مصاحبه شونده نتیجه آزمون کتبی نتیجه مصاحبه
۱ آقای  آیت اله  رحمت راد قبول ۸۵/۱۰۰   پذیرفته شده
۲  //     محمد   سیاهی // ۸۰/۱۰۰    پذیرفته شده
۳  //     آرمان   جوکار // ۶۵/۱۰۰        مردود
۴  //     احمدرضا   نیک اختر // ۶۰/۱۰۰        مردود

 

به اطلاع می رساند دو نفر اول جهت طی مراحل اداری در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۰ به ایستگاه شیراز مراجعه نمایند.