پیام مدیر عامل

خداوند منان را سپاسگزاریم که ما را به امنیت ، سلامتی و توفیق خدمت نعمت بخشیده است واز رهگذر منت عظیم وی تلاش و سعی وافر آحاد همکاران گرامی را در این شرکت ارج می نهیم و برای آنان تندرستی ، شادی و موفقیت روز افزون را از خداوند متعال آرزومندیم.

از زمانیکه که مسئولیت خطیر شرکت هلیکوپتری ایران به اینجانب واگذار گردیده است ، همواره بر روی سه محور مهم واساسی، ایمنی ، حسن تعامل با یکدیگر و بهره وری اهتمام ورزیده ام، لیکن به حکم خرد و تجربه تخصصی چندین دهه فعالیت، ایمنی را از سایرین مقدم و مهم تر یافته لذا به ضرورت موضوع ، نقش و آثار کارکردی آن که در حفظ بقاء و روند تکاملی شرکت و سرمایه های انسانی و سایر منابع ذیقیمت تاثیر مستقیم و زیاد خواهد داشت را برگزیده و با درک حساسیت شرایط ناپایدار و متلاطم محیطی حوزه فعالیت های تخصصی متنوع در هوانوردی با رعایت حق مطلب به اجمال عرض می دارم.

اولین نکته و شعار برآمده از شعور جامعه فهیم توسعه یافته ، عبارت حفظ ایمنی و کار ایمن می باشد که ما قادر خواهیم بود در کنار هم و در شرایطی مطمئن و سالم به تعهدات خود به درستی عمل کنیم . بدون ایمنی مطمئناً با چالش ها و زیان هایی مواجه خواهیم بود و تمام زحمات و دست آورد های مطلوب ما در معرض آسیب و  هدر رفت قرار می گیرد بنابر این لازم است گفته شود که ایمنی یک مسئولیت همگانی است و برای حفظ آن نیاز به مشارکت و همکاری جمیع کارکنان عزیز و شریف می باشد .

شما بخوبی میدانید، سیستم مدیریت ایمنی بر پایه شناسایی مخاطرات و تهدیدات (Hazard Identification)  بنا گردیده است ، تا ما تهدیدات را نشناسیم ، ممکن نخواهد بود که با آن به مقابله برخیزیم. پس مرحله اول شناسایی این تهدیدات و مخاطرات است و طی این مرحله مقدور نخواهد بود مگر اینکه یکایک همکاران حداقل در حوزه فعالیت خود تلاش و سعی خود را در همکاری صمیمانه نسبت به شناسایی و معرفی مخاطرات به بخش ایمنی شرکت ، مبذول نمایند.

مرحله دوم انجام ارزیابی ریسک (Risk Assessment) سپس کاهش ریسک (Risk Mitigation) می باشد. دراینجا نقش حیاتی و اهمیت بارز گزارش دهی در کاهش و رفع تهدیدات و سالم نگه داشتن محیط و فضای کاری خود را نمایان می سازد . چه بسا کسانی مورد خطرناکی را که می توانست منجر به سانحه گردد ، به دلیل تفکرناصحیح ( نان دیگران را آجر نکردن ) گزارش ننموده و بعداً از بروز سانحه ای به جهت گزارش نکردن بموقع ، با سرزنش خویش و عذاب وجدان بسر می برند.

خوشبختانه در شرکت هلیکوپتری ایران و همانگونه که در نظامنامه ایمنی تصریح گردیده است ، سیاست عدم تنبیه چه برای گزارش کننده و چه برای گزارش شونده وجود دارد . با پیروی از این خط مشی از همه پرسنل شریف و گرامی انتظار دارم در راستای حفظ محیطی ایمن، آرام و فارغ از خطرات ،ادامه همکاری نموده و نقش خود را به عنوان یک مسئول  شریف ایمنی، ایفا نمایند.

با آرزوی توسعه محیط بدون حادثه