اطلاعیه جذب خلبان

شرکت هلیکوپتری ایران در نظر دارد تعدادی از افراد دارای گواهینامه خلبانی هواپیما جهت تکمیل کادر پروازی خود را از طریق آزمون ورودی جذب نماید.