نظارت بر توان تعمیر اساسی هلی‌کوپتر و موتور توسط سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توان متخصصان داخل در حوزه تعمیر و نگهداری موتور و هلی‌کوپتر گفت: در این حوزه سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد این متخصصان نظارت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورج دهقانی‌زنگنه امروز در مراسم اورهال ۶ فروند موتور هلی‌کوپتر در شرکت هلی‌کوپتری ایران ضمن تبریک ماه رجب اظهار داشت: از زمان حضور من در سازمان هواپیمایی کشوری وزیر راه و شهرسازی تأکید داشتند از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود و توان نظامی برای اهداف غیرنظامی به کار گرفته شود.

دهقانی‌زنگنه ادامه داد: در این مجموعه شرکت هلی‌کوپتری ایران ۲۶ موتور هلی‌کوپتر آلوئیت زمین‌گیر بود که ۶ موتور را اورهال کردند، ۱۵۰۰ ساعت عمر دارد و در اختیار توان عملیاتی شرکت هلی‌کوپتری ایران و ناجا قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی بر کارهای شرکت هلی‌کوپتری ایران نظارت دارد البته این کارها باید عمق‌بخشی شود.

وی ادامه داد: پرسنل توانمندی در حوزه تعمیر و نگهداری در جای جای کشور داریم که باید توان بالقوه آنها بالفعل شود.

وی افزود: اینجا تنها مرکز تعمیر موتورهای آلوئیت است که دانشجویان خلبانی داخلی و خارجی طبق استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری را آموزش می‌دهد.