IHC Training Center

مرکز آموزش شرکت هلیکوپتری ایران تنها مرکز آموزش  مجاز غیر نظامی در ایران با بهره مندی از کادر آموزشی مجرب و دارای مجوز مرکز آموزش ATO و MTOAاز سازمان هواپیمائی کشوری و هلیکوپترهای پیشرفته آموزشی و به روز و ایمن رابینسون 44 ،آمادگی لازم جهت ارائه آموزش های مختلف پروازی و فنی  به شرکتهای هلیکوپتری موجود در کشور و منطقه و همچنین علاقه مندان ورود  به این صنعت در کشور به شرح ذیل را دارد.

دوره های آموزشی که در مرکز آموزش شرکت هلیکوپتری ایران آموزش داده می شود به شرح ذیل می باشد:

دوره خلبانی

الف) دوره آموزش خلبانی شخصی هلیکوپتر         ( Private Pilot License) PPL-H

 ب)  دوره آموزش خلبانی بازرگانی هلیکوپتر (Commercial Pilot License) CPL-H          

 ج)  دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی هواپیما به گواهینامه خلبانی هلیکوپتر   Conversion CPL-A to CPL-H

دوره های آموزش تایپ هلیکوپتر برای خلبانان و متخصصین فنی

 این دوره ها بر روی انواع مختلف هلیکوپترها به شرح ذیل می باشد:

Bell Helicopter  412

Bell Helicopter 212

Bell Helicopter 205

(Helicopter AS 350 B2 (Ecureuil

(Helicopter AS 350 B3 (Ecureuil

(Helicopter SA 316B (Alouette III

(Helicopter SA 315B  (Lama

(Helicopter R44 (Robinson R II

Helicopter BK 117 B2

 

آموزش دوره های عمومی

    الف) دوره های عمومی عملیاتی :

(Language Proficiency Requirement (LPR

Safety Management System (SMS)

 Crew Resource Management (CRM)

Authorized Flight Instructor (AFI)

Method of Instruction (MOI)

Helicopter Landing Officer (HLO)

  ب) دوره های عمومی فنی :

Human Factor – MOE- Part M- Part 145- CAME- Aviation Legislation

شرایط عمومی دانشجویان خلبانی

1- دارا بودن حداقل 20 سال

2- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

3- داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیرپزشکی برای آقایان

4- داشتن تاییدیه پزشکی هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

     دوره آموزشی خلبانی       (Private Pilot License) PPL-H

          این گواهینامه اولین گام در دستیابی به داشتن مجوز جهت پرواز با هلیکوپتر شخصی بوده و مخصوص علاقمندانی می باشد که آرزوی پرواز را در سر دارند.

سرفصل ها و مدت آموزش خلبانی PPL-H

       1- آموزش تئوری بمدت 250 ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد:

Name of Theorical Subject Duration (hours)
Human Performance 20
Communication 10
Operation Procedure 20
Helicopter Knowledge 35
Principle of Flight 20
Helicopters and Flight Performance 35
Meteorology and Weather Reports 25
Air Law 30
Navigation 55

2- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون 44 به مدت 40 ساعت

3- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون 44 به مدت 45 ساعت

4- مدت زمان آموزش حداکثر 12 ماه می باشد

 

دوره آموزش خلبانی بازرگانی هلیکوپتر CPL

دارنده این نوع گواهینامه می تواند به عنوان خلبان جذب شرکتهای تجاری و بازرگانی گردیده و این حرفه را به عنواغن شغل انتخاب نماید

سرفصل ها  و مدت آموزش خلبانی CPL-H

 1- آموزش تئوری 350 ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل  می باشد :

Name of Theorical Subject Duration (hours)
Human Performance 30
Communication 20
Operation Procedure 25
Helicopter Knowledge 45
Principle of Flight 30
Helicopters and Flight Performance 35
Meteorology and Weather Reports 36
Air Law 55
Map reading and Navigation 52
Instrumentation 22

2- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون 44                         به مدت 40 ساعت

3- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون 44                             به مدت 135 ساعت

4- مدت آموزش حداکثر 24 ماه پیش بینی می گردد.

 دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی بازرگانی هواپیما به هلیکوپتر Conversion CPL (A) to (H)

این دوره آموزش مخصوص خلبانانی می باشد که گواهینامه خلبانی هواپیمای خود را دریافت و تمایل به پرواز با هلیکوپتر را دارند ، لذا باید در این دوره آموزش شرکت  نموده تا بتوانند گواهینامه خود را تبدیل نمایند

سر فصل ها و مدت آموزش تبدیل گواهینامه هواپیما به هلیکوپتر

1- آموزش تئوری به مدت 225 ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد :

Name of Theorical Subject Duration (hours)
Helicopter Knowledge 40
Principle of Flight 25
Helicopter Performance 30
Meteorology 8
Human Performance 18
Aerodynamic 44
Navigation 40
Aviation Physiology 10
Air Law 10

 2- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون 44                       به مدت 40 ساعت

3- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون 44                          به مدت  75 ساعت

4- مدت زمان آموزش حداکثر 18 ماه می باشد.

دوره های آموزش تایپ عملیاتی و فنی

آموزش تایپ برای خلبانان:

    این دوره جهت خلبان هایی طراحی شده است که تمایل به تغییر و یا اخذ تایپ جدید را دارند.

مدت زمان آموزش تئوری و پروازی به منظور اخذ تایپ های مختلف به شرح ذیل می باشد:

Type Duration Time of

academic subject (hours)

Flight Time (hours)
BELL 412 60 8
BELL 212 60 8
BELL 205 55 8
ECUREUIL B2 55 5
ECUREUIL B3 55 5
ALOUETTE III  55 5
LAMA 55 5
ROBINSON 40 5
BK117B2 66 8

آموزش تایپ هلیکوپتر برای متخصصین فنی :

این دوره مخصوص افرادی است که دارای گواهینامه پایه B1  و یا B2 و یا CAT C بوده و همچنین دارای سابقه کاری می باشند.

  دوره های آموزش تایپ فنی و ساعات آن به شرح ذیل می باشد:

مجموع عملی تئوری Limitation License Category Class
210 54 156 Eurocopter SA316B/SA316C

(Turbomeca Artouste)

T1 B1 Tape
209 54 155 Eurocopter SA315B(Turbomeca Artouste)
208 54 158 Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel1)
214 56 158 Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel2)
232 53 179 Agusta

AB204,AB205/Bell204,205(Honeywell T53)

263 63 200 Bell212/ Agusta AB212(PWC PT6)
263 63 200 Bell212/ Agusta AB412(PWC PT6)
160 40 120 Robinson R44 Series(Lycoming)
90 20 70 Eurocopter SA316B/SA316 C

(Turbomeca Artouste)

T2 B2
90 20 70 Eurocopter SA315B(turbomeca Artouste)
96 20 76 Eurocopter SA350(turbomeca Arriel1)
97 21 76 Eurocopter SA350(turbomeca Arriel2)
125 25 100 Agusta

AB204,AB205/Bell204,205(Honeywell T53)

130 30 100 Bell212/ Agusta AB212(PWC PT6)
130 30 100 Bell212/ Agusta AB412(PWC PT6)
122 32 90 Robinson R44 Series(Lycoming)
97 25 72 Turbomeca Artouste T3 B1 Power Plant
95 23 72 Turbomeca Arriel1 Series
103 27 76 Turbomeca Arriel2 Series
115 25 90 Honeywell T53
110 20 90 PWC PT6
44 10 34 Robinson R44 Series(Lycoming)

 

دوره های آموزشی عمومی

الف) خلبانی

مدت زمان آموزش دوره های عمومی خلبانی به شرح ذیل می باشد :

40 ساعت LPR
30 ساعت SMS
18 ساعت CRM
60 ساعت MOI
65 ساعت AFI

 

ب) فنی مهندسی

مدت زمان آموزش دوره های عمومی فنی  به شرح ذیل می باشد:

 

18 ساعت Human Factors
18 ساعت Part M
6 ساعت CAME
6 ساعت Part 145
6 ساعت MOE

 

 دوره آموزش  HLO(Helicopter Landing Officer)

در این دوره افرادی که بر روی سکو های نفتی فعالیت دارند با نحوه نزدیک و دور شدن و همچنین سوار و پیاده شدن به هلیکوپتر را آموزش می بینند

فهرست