نظارت بر توان تعمیر اساسی هلی‌کوپتر و موتور توسط سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توان متخصصان داخل در حوزه تعمیر و نگهداری موتور و هلی‌کوپتر گفت: در این حوزه سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد این متخصصان نظارت دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی …