تعمیر اساسی موتور هلی‌کوپتر توسط متخصصان داخلی

معاون هماهنگی بنیاد تعاون ناجا با اشاره به تعمیر اساسی موتور هلی‌کوپتر توسط متخصصان داخلی گفت: دشمن نمی‌خواهد با تکیه بر توان داخل پیش برویم واین کار متخصصان و جوانان ما آنها را مأیوس می‌کند. …