اسلامی: کاهلی برخی مدیران مانع ساخت هلیکوپتر در ایران شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهلی برخی مدیران باعث شد ما نتوانیم سازنده هلیکوپتر شویم گفت: ایران یکی از بزرگترین ظرفیتهای هلیکوپتری دنیاست.

نظارت بر توان تعمیر اساسی هلی‌کوپتر و موتور توسط سازمان هواپیمایی کشوری

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توان متخصصان داخل در حوزه تعمیر و نگهداری موتور و هلی‌کوپتر گفت: در این حوزه سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد این متخصصان نظارت دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی …

تولید بالگرد یکی از شاخص‌های مهم برنامه توسعه فناوری در کشور است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر بالگردهای قدرتمند در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: تولید بالگرد یکی از شاخص‌های مهم برنامه توسعه فناوری در کشور است که خوشبختانه کشور تا …